Tietoa plastiikkakirurgiasta

Plastiikkakirurgia - kauneuskirurgia

Muistattehan, että esteettinen kirurgia on vaikeata ja siihen liittyy komplikaatioiden riskejä. Siksi hoitopaikan valinnassa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota leikkaavan lääkärin ja hoitohenkilökunnan ammattitaitoon ja kokemukseen sekä hoitopaikan laatuun.

Meillä pääsette tutustumaan Professori Nordströmin tekemien toimenpiteiden ennen ja jälkeen -kuviin voidaksenne varmistua sairaalamme korkeasta tasosta. Huomioittehan, että Professori Nordströmin tuloskuvia on monesti lainattu luvattomasti ja käytetty maailmalla väärin. On myös annettu vaikutelma, että joku muukin saisi aikaan vastaavanlaisia tuloksia. Teidän etunne ja turvallisuutenne mukaista on, että saatte nähdä juuri Teitä leikkaavan kirurgin tuloskuvia ennen leikkauspäätöksen tekoa.

Plastiikkakirurgisesti hoidettavia ongelmia voivat olla muun muassa erilaiset synnynnäiset epämuodostumat, palovammat, ihosyövät, haavaumat, irronneet sormet, kädet ja kudospuutokset jotka hoidetaan mikrokirurgisesti ja muilla plastiikkakirurgisilla tekniikoilla. Lisäksi plastiikkakirurgian piiriin kuuluvat syöpäsairauksien hoidon aiheuttamat ulkonäköön liittyvät korjaukset kuten rintojen uudelleen rakentamiset - ja koko esteettinen kirurgia eli kauneuskirurgia.

Plastiikkakirurgia käsittelee koko kehoa, se ei ole rajoittunut mihinkään erityiseen kehon osaan kuten monet muut kirurgian alat. Tämän vuoksi plastiikkakirurgit tekevät usein yhteistyötä muiden lääkäreiden, esimerkiksi ortopedien ja neurokirurgien kanssa.

Historiallisesti ajatellen plastiikkakirurgia oli alun perin kauneuskirurgiaa, esimerkiksi nenän rekonstruktiot olivat selkeästi esteettisiä.

Ensimmäinen kirja plastiikkakirurgiasta

Ensimmäisen eurooppalaisen kirjan plastiikkakirurgiasta kirjoitti Bolognan yliopistossa vaikuttanut Gaspare Tagliagozzi 1500-luvulla. Siinä käsiteltiin laajasti nenän rekonstruktiota. Tagliagozzi teki nenän, ei otsan kielekkeestä vaan olkavarren kielekkeestä, jonka hän liitti nenän jäljelle jääneeseen osaan pitämällä kättä kolmisen viikkoa niin, että olkavarsi oli nenän kohdalla. Tällä menetelmällä saatiin kudoskappale siirrettyä kahdessa vaiheessa olkavarresta nenään.

Menetelmästä tuli niin tunnettu, että Italian Plastiikkakirurginen yhdistys käyttää edelleenkin juuri tätä Tagliagozzin nenärekonstruktiokuvaa logonaan.

Vatikaanissa luennoimassa

Paavi Johannes Paavali II järjesti syyskuussa 2000 kongressin Vatikaanissa. Aiheena oli "Aesthetic Plastic Surgery to Improve the Quality of Life" eli "Kauneuskirurgia elämänlaadun parantajana". Plastiikkakirurgian professori Rolf Nordström sai kutsun ainoana pohjoismaalaisena saapua esitelmöimään 14:n muun kansainvälisesti arvostetun palstiikkakirurgin kanssa. Se oli henkilökohtainen kunnia, ja merkittävä Pyhän Istuimen kannanotto koko esteettisen kirurgian puolesta. Vatikaanivaltio, Stato della Cittá del Vaticano, oli jo aiemman paavin suulla todennut plastiikkakirurgian vähentävän kärsimyksiä.

Mitä esteettinen kirurgia on

Kauneuskirurgialla korjataan erilaisia ulkonäössä olevia seikkoja, jotka ovat alkaneet vaivata asianomaista. Niitä voivat olla liian suuri nenä, imetysten veltostamat rinnat, hörökorvat tai yleensä ikääntymiseen liittyvät muutokset kasvoissa ja vartalossa. Monille ongelmasta pääseminen merkitsee uusia valmiuksia jokapäiväiseen elämään. On tärkeätä muistaa, ettei kauneuskirurgiassa ole koskaan kysymys pelkästään "nenän korjaamisesta" tai "arven silottamisesta", vaan aina koko ihmisestä, hänen fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan.

Korjaavan kirurgian ja esteettisen kirurgian leikkaukset kohdistuvat usein pään ja kaulan alueelle. Silloin on erityisen tärkeätä, että tulos on mahdollisimman hyvän näköinen. Leikkauksen tarkoituksena on saada asiakas siihen kuntoon, että hän voi mennä esimerkiksi työpaikalle tai kouluun ilman häpeää tai kiusaamisen kohteeksi joutumista.

Runsaasti tietoa esteettisestä kirurgiasta värikuvin varustettuna löytyy kirjasta Esteettinen kirurgia Otava 2001, kirjoittajana professori Rolf Nordström.

Toiveet ja toteutus

Vastaanotolla pyrimme keskusteluin selvittämään, miten voimme auttaa asiakasta - olisiko jostakin esteettisen kirurgian toimenpiteestä hyötyä juuri hänelle. Lähtökohtina ovat aina asiakkaan omat tarpeet, hänen persoonallisuutensa, hänen omat kasvonsa ja kehonsa rakenne, hänen peruskauneutensa. Esteettinen kirurgia voi auttaa häntä pääsemään eroon jostakin ulkonäköön liittyvästä, pitkään kiusanneesta seikasta tai saamaan takaisin jotakin, mitä vuodet ovat ulkonäöltä vieneet. Vahvan itsetunnon ja uuden elämän on kuitenkin lähdettävä kasvamaan apua hakeneesta itsestään.

Asiakas tietää yleensä, mitä hän haluaa ja meidän tehtävänämme on kertoa, ovatko hänen toiveensa mahdollisia ja järkeviä toteuttaa - ja jos ovat, niin miten. Kerromme asiakkaillemme, millaisiin tuloksiin milläkin toimenpiteellä päästään - ja mitä ei voida toteuttaa. Taitava plastiikkakirurgi voi tehdä paljon hyvää, mutta taitamattoman käsissä voi tapahtua mitä tahansa. Tässä ammatissa tulisi hallita monia eri aloja; lääketieteellisten ja kirurgin taitojen lisäksi tarvitaan taiteellista ja psykologista näkemystä. Kykyä kommunikoida asiakkaan kanssa ja ymmärtää häntä, kykyä asettua hänen asemaansa ja auttaa löytämään oikeat ratkaisut.

Valokuvat kertovat

 

Jotkut asiakkaat tulevat vastaanotolle nuoruuden kuvia mukanaan. He toivovat, että voisimme esteettisen kirurgian keinoin kääntää heidän elämänsä kelloa vuosia taaksepäin ja palauttaa entisen ulkonäön. Kuvia katselemalla näemme, minkälaisia muutoksia vuodet ovat tehneet ja voimme keskustella konkreettisesti toiveista. Omien kuvien lisäksi mukana saattaa olla lehdistä leikattuja kuvia. Silloin puhutaan yleensä ihanteellisista nenistä, rinnoista ja vartalosta, piirteistä, joita asiakaalla ei itsellä ole ehkä koskaan ollut. Jotkut siis toivovat, että leikkauksen tuloksena olisi "erilainen ihminen".

Plastiikkakirurgia ja kauneuden määrittely

 

Kauneutta on pyritty selittämään kautta aikojen erilaisin geometrisin mitoin ja kulmin. Menestys on ollut kuitenkin melko huono, sillä kauneutta ei ainakaan vielä voi ymmärtää pelkästään mittojen kautta.

Kauneus on sellaista, minkä jokainen aistii ja näkee ilman, että sitä pystyy selittämään. Viime aikoina on noussut esille kolmiulotteisuus. Tämän ajatuksen mukaan kauneuden taustalla ovat oikeat valoheijasteet, kulmat ja mitat. Kauniilla ihmisellä tulee olla kasvoissaan valoheijasteet esimerkiksi molemmissa poskipäissä, kaksi tai kolme ylähuulessa, yksi tai kaksi alahuulessa ja kaksi heijastetta nenän kärjessä.

Iloa ulkonäöstä

 

Jos uskotaan siihen, ettei kärsimys sittenkään jalosta ihmistä, vaan tukahduttaa hänet ja lähiympäristön, voidaan ajatella, että onnellisuus on kaikille hyväksi. Jos siis oma ulkonäkö tyydyttää ja vieläpä ilahduttaa kantajaansa, silloin se on siunaukseksi sekä yksilölle että ympäristölle.

Tyytyväisyys omaan ulkonäköön on merkityksellinen. Ulkoisen kuoren parantamiseen on monia keinoja, kuten esimerkiksi urheileminen, aistikas pukeutuminen, tyylikäs meikkaaminen ja kampaajalla ja kosmetologilla käyminen sekä terveellinen ruokavalio. Tähän voidaan lisätä vielä yhtenä keinona kauneuskirurgian palveluiden käyttäminen. Olemme huomanneet, että kauneusleikkauksen jälkeen henkilö on yleensä aikaisempaa iloisempi ja energisempi. Hän on ulospäin suuntautuneempi, ystävällisempi itselleen ja ympäristölleen sekä tehokkaampi, aktiivisempi ja tuottavampi kuin ennen toimenpidettä. Kaikki hyviä, tavoiteltavia asioita.

Varsinaisen kauneuskirurgian lisäksi sairaalassamme tehdään lähes kaikkia muita plastiikkakirurgiaan kuuluvia toimenpiteitä. Merkittävä ero niin sanotun rekonstruktiivisen (korjaavan) plastiikkakirurgian ja esteettisen kirurgian välillä on se, ettei yhteiskunta korvaa kauneusleikkauksia, vaan asiakas maksaa itse kaikki kustannukset. Tästä syystä hoito tapahtuu nimenomaan yksityissairaaloissa. Sen sijaan vammoja korjaavan plastiikkakirurgian palveluja on saatavana kaikissa yliopistosairaaloissa, joissakin keskus- ja aluesairaaloissa sekä myös yksityissairaaloissa. Niistä Kansaneläkelaitos korvaa osan asiakkaan kustannuksista laissa annettujen määräysten mukaan.

"Plastiikkakirurgia on erittäin laaja ja hyvin kiehtova kirurgian erikoisala, joka on kehittynyt valtavasti niinä vuosina, joina olen työskennellyt sen parissa. Samalla yhteiskunnan mielenkiinto plastiikkakirurgiaan ja erityisesti sen osa-alueeseen, esteettiseen kirurgiaan, on jatkuvasti kasvanut. Olen tehnyt yleiskirurgiaa ja plastiikkakirurgiaa - sekä hyvin laaja-alaisesti rekonstruktiivista (korjaavaa) että esteettistä plastiikkakirurgiaa - yli neljännesvuosisadan.

Olen tehnyt urallani kolmattakymmentätuhatta leikkausta. Tulin jo varhain vakuuttuneeksi siitä, että ei pelkästään riitä että saa jonkun säilymään hengissä tai että korjaa jonkin toiminnallisen haitan. Ollakseen onnellinen on potilaalla oltava myös riittävää laatua elämässään. Myös korjaavassa plastiikkakirurgiassa panostetaan jo enemmän siihen, että lopullisen tuloksen tulisi olla hyvän näköinen - etenkin silloin, kun kirurgia koskee pään ja kaulan alueita. Kaikissa näissä esteettisen kirurgian kehittämät tekniikat ja näkemykset ovat arvokkaita asiakkaalle. Leikkauksen tulos ei saisi olla asiakkaan onnen esteenä, vaan sen apuna.

Uudet menetelmät, huipputekniikka ja entistä turvallisemmat aineet ovat mahdollistaneet sen, etteivät toimenpiteet ole asiakkaalle enää niin raskaita, aikaa vieviä ja riskialttiita kuin ennen. Ulkomuodon korjaamiseksi ei enää tarvita välttämättä nukutuksia ja pitkiä toipumisaikoja, sillä nykyisin monet toimenpiteet voidaan tehdä huomattavasti kevyemmin.

Myös tulokset ovat parantuneet. Leikkaukset suunnitellaan huolellisesti yhdessä asiakkaan kanssa ja tarvittaessa käytetään apuna valokuvia, piirroksia ja tietokonetekniikkaa. Joskus pienetkin toimenpiteet saavat aikaan suuria muutoksia. Monille esteettinen kirurgia merkitsee eroon pääsemistä pitkään vaivanneesta ongelmasta, itsevarmuuden lisääntymistä ja sen kautta parempaa elämänlaatua.

Olen itse ollut mukana kehittämässä useita plastiikkakirurgisia leikkausmenetelmiä, ja keksinyt muun muassa kansainvälisestikin tunnustetun ja laajalti käyttöön otetun hiustensiirtomenetelmän, micrografts eli mikrosiirteet, jolla saadaan omat, pysyvät, luonnolliset hiukset kaljuuntuvalle sekä täysin kaljulle alueelle. Yksi uusimmista keksinnöistäni on The Nordstrom Suture, erikoisommelaine, joka mm. vähentää arpien leviämistä ja nopeuttaa kaljuuntuneiden alueiden supistumista. Sen avulla voidaan myös nopeuttaa esimerkiksi isojen arpien kirurgista poistoa.

Kokemuksesta tiedän, että kauneuskirurgia on ollut ja tulee olemaan suuri siunaus monelle ihmiselle." – Rolf Nordström

Lue lisää plastiikkakirurgisista toimenpiteistä

Usein esitettyjä kysymyksiä plastiikkakirurgiasta - Rolf Nordström – Blogi